HAW Gruppen

– din totalentreprenør

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester som totalentreprenør på en rekke nybygg og vi har i dag solid erfaring innen alle delene av utviklingsprosessen for eiendom og nybygg. Vi har våre egne ansatte med fagbrev på flere fagfelt; tømrere, murere, ingeniører og malere. Dette gir oss god kontroll på alle de ulike leddene i prosessen, og gjør oss i stand til å levere med god kvalitet til rett tid. Til sammen er dette et stort fortrinn i forhold til våre konkurrenter.

Vi tar på oss et bredt spekter av jobber, innen alt fra del-leveranser til totalgjennomføring av prosjekter, inkludert tomtekjøp, prosjektering, anleggsarbeid, bygging og salg til sluttbruker.

Vi har solid erfaring innen alle delene avutviklingsprosessen for eiendom og nybygg.

Tjenester

HAW Bolig

Det er viktig for oss at du oppnår boligdrømmen din. Vi vet at alle kvaliteter både i og utenfor boligen er viktige, og derfor er vi nøye med å inkludere kundene våre i prosessen. Vi legger stor vekt på god arealutnyttelse og praktiske planløsninger, i tillegg til estetikk.

Se mer
Tjenester

HAW Anlegg

Med egne maskinførere, fagarbeidere, anleggsingeniør, prosjektleder og stikningsingeniør er vi godt kvalifisert til å ta på oss alt innen graving, grunnarbeid, oppmåling, beplanting, montering av lekeplasser og ferdigstilling av uteområder

Se mer
Tjenester

HAW Utleie

Hos oss får du ryddige og gode leieforhold. Vi tilbyr sikre leiekontrakter til riktige leiepriser. Med 15 års erfaring på utleie kan du føle deg trygg og godt ivaretatt som leietaker.

Se mer
Samfunnsansvar

Åpenhetsloven

HAW Gruppen AS sitt datterselskap HAW Entreprenør AS omfattes av den nye Åpenhetsloven, og skal årlig offentliggjøre sin redegjørelse for aktsomhetsvurderinger.

HAW Entreprenør AS går igjennom våre retningslinjer og rutiner for å sikre antikorrupsjon og ivaretakelse av menneskerettigheter, arbeidsforhold og miljø knyttet til både egen virksomhet og forretningspartnere.

Under finner du HAW Entreprenør AS sin redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i siste halvdel av 2022.
Ta gjerne kontakt om du vil vite mer om hvordan negative konsekvenser av HAW Entreprenør AS sin virksomhet håndteres.

Aktsomhetsvurderinger 2023

Ta kontakt for mer informasjon

KONTAKT OSS