Lade Park

56 selveierleiligheter
Prosjektet Lade Park består av 56 selveide leiligheter. Dette er et flott prosjekt som grenser til Sirkusparken på Lade. Leilighetene ligger ute for salg.

Bygging igangsatt
Det gjøres forberedende arbeider på tomten. Betongarbeider forventes oppstartet januar 2019.