Sentrumstomta Klæbu

Rammegodkjent boligprosjekt midt i Klæbu. Byggetrinn 1 og 2 representerer 66 boenheter. Totalt for alle 3 byggetrinnene er eiendommen regulert til 90 boliger.